A0灵宝白麻-万达 发表于 2018-4-12 15:09:59

出租、出售 渡头电梯公寓面积130~150M2 比邻实验三幼儿园,附二小,水岸菁华

出租、出售 渡头电梯公寓面积130~150M2 比邻实验三幼儿园,附二小,水岸菁华
多套户型可供选择
有电梯、停车位、公共区域方便入住
有意者请联系:134-8996-2280
      182-3986-6333
http://pic.lywzc.com/pic/20180412/1523516943802671_469.jpg
http://pic.lywzc.com/pic/20180412/1523516943811694_964.jpg
http://pic.lywzc.com/pic/20180412/152351694381183_599.jpg
http://pic.lywzc.com/pic/20180412/1523516943812980_535.jpg
http://pic.lywzc.com/pic/20180412/1523516943813819_127.jpg
http://pic.lywzc.com/pic/20180412/1523516943813572_338.jpg
http://pic.lywzc.com/pic/20180412/1523516943863731_345.jpg
http://pic.lywzc.com/pic/20180412/152351694406757_694.jpg
http://pic.lywzc.com/pic/20180412/1523516944271213_994.jpg
http://pic.lywzc.com/pic/20180412/1523516981796887_405.jpg
http://pic.lywzc.com/pic/20180412/1523516981982158_480.jpg
http://pic.lywzc.com/pic/20180412/1523516982163525_802.jpg
http://pic.lywzc.com/pic/20180412/1523516982309777_359.jpg
http://pic.lywzc.com/pic/20180412/1523516982467496_459.jpg
http://pic.lywzc.com/pic/20180412/1523516982709534_900.jpg
页: [1]
查看完整版本: 出租、出售 渡头电梯公寓面积130~150M2 比邻实验三幼儿园,附二小,水岸菁华